Organisatie

Jaaroverzicht 2023


CONTACTFORMULIER


SECRETARIAAT

Stichting Steenovens Klein Hitland

Lek 69

2911GB Nieuwerkerk aan den IJssel

+31 654956214

info@steenovenskleinhitland.nl

NL27 INGB 000 643 8297

 

BESTUUR

Marie-José Schrage  (voorzitter)

Ben de Deugd (secretaris)

Eduard van den Bout (penningmeester)   

Leo Bredie

 

ADVISEURS

Gerard Hoogerwaard (erfgoed)

Mariska Palsgraaf (designer)

Rob Stolk (marketeer/createur/auteur)

 

ANBI

De Stichting Steenovens Klein Hitland is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Als ANBI stichting zijn wij verplicht om bepaalde informatie op de website te plaatsen. U vindt de statuten en de balans en de staat van baten en lasten over het jaar 2021 en 2022 op deze pagina (in bewerking)


Statuten en Financiën